vítejte na stránkách obce

 

 


  z historie obce:  Rok 2007,  Rok 2008-2009 


 Z hisorie obce

rok 2012, 2011, 2010


 

Vánoční besídka


Halloween ve vsi...


Naši borci se také zúčastnili - pár fotek - sledujte výsledky na:

http://www.fechtlcup-cerekvicka.tode.cz

 

sestříhaný závod:

 

kompletní závod (15 minut + 1 kolo):


... a máme ho všichni rádi!

tady je super video s našima super kočkama

a tady něco fotek..

 


 

V sobotu 19. května 2012 se místním hasičům povedla superakce

na louce za rybníkem ve Studénkách:

Okrsková soutěž - okrsku Karla Vozába


výsledky:

jednotlivci muži

jednotlivci ženy

muži do 35 let

muži nad 35 let

ženy


 


A ještě něco od Blanky...


A zase přišli a popřáli, už jim to asi zůstane...

info


 

 Rok 2011 


Výlov rybníka ve Studénkách (8. října 2011)

 

vráceno suma prodáno sponzorům snědeno vyloveno
kapr velký 108 531 37 10 8 586
kapr malý 423
kapr koi 3          
amur 3          
candát 18          
tolstolobik 4          

 

+


Turnaj v malé kopané ve Studénkách:

1. místo - Jihlava

2. místo - Studénky

3. místo - Příseka


Naši kluci rybařský si nakoupili kapříky (150 kg a asi 170 kousků)

z Bohdalova od firmy Rybářství Růžička s.r.o. (www.fish.cz)


Tak letošní jarní Studýnský Červeňák se vydařil,

koukněte na tabulku soutěžících:

umístění

jméno

"cm" ryb

- náchyt -

1.    Lambert Doležal    873
2.    Richard Prokeš    300
3.    JUDr. Pokorný    217
4.    Bohuslav Unzeitig    214
5.    Zbyněk Beran    201
6.    Ondřej Lapeš    192
7.    Roman Prokeš    182
8.    slečna Pokorná    161
9.    Jan Prokeš    154
10.    Zuzana Pětivlasová    98
11.    Dan Kubík    36
12.    Miroslav Pecina ml.    33
 
zvláštní ocenění  
     Lambert Doležal    nejdelší ryba (56 cm)
     Tomáš Reiterman    největší spáč

zde je pár fotek z akce

a video z vyhlášení všech:Soutěž SDH - Řehořov

zatím jen pár fotek od Blanky

Studénky - Muži do 35 let - 3. místo

Studénky - Ženy - 4. místo

Studénky - Muži nad 35 let - 5. místo


 Tady klikni
pro spoustu fotek od Blanky...
Tak letos přišli zase ... a tím definitivně skončily Vánoce 2010.Rok 2010 

Občanské sdružení rodičů a přátel obce Studénky má svoje stránky:


VALNÁ  HROMADA  SDH Studénky 2010Zase je náves hezčí...

 


Výsledky voleb do zastupitelstva obce:

klikni


 

Tábor Studénky 2010

DKS (Dramatický Kroužek Studénky) vymyslel a vytvořil další úspěšnou akci,
kde mohly naše děti uvolnit svoji prázdninovou energii...

Více sledujte zde

 

 

Nakonec je třeba poděkovat hlavním sponzorům celé akce, neboť "každá sranda něco stojí":
 

rodina Mašterova, Jitka Šimková a studýnští Truhláři (firma Dol Pa)

 

DKS

 


 

Malá kopaná Studénky 2010

Naši hoši (Jirka Eliáš + Milan Špendlíček) opět uspořádali turnaj v malé kopané, ...
... a kdo si myslíte, že vyhrál - sledujte následující info

 

 

 


 

Historický úspěch našich hasičů
v Okrskové soutěži v Kamenici 15. května 2010:

 

 

 

Požární útok Studénky - Muži do 35 let...

 

Požární útok Studénky - Muži nad 35 let...

 

Vyhodnocení...

 


 

 

  

celkové výsledky ze soutěže

 


 

 

klikni pro fotky z akce

 


 

Veselé velikonoce

 


 

Narozená 16.3.2010, ve 2:30 hod, váha 2,8 kg a délka 46 cm, jmenuje se Monika a čí že to je???????

____________________________________________

P.S.: ... celej Blik.


MDŽ v Káčku

 

 

 


Masopust 2010

... sice trochu později - sobota 20. února 2010 (popeleční středa byla už 17. února), ale přece.

 

Společná fotka z Masopustu ve Studénkách (20.2.2010)

 

momentky z akce

_________________________________________________

 

 


 

 

črty z plesu...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Tři králové ve vsi

 

Tři králové

 

Tak letos vyjdou po vsi "Tři králové".

Opět se zřejmě obnoví jedna tradice, stejně jako první loňský "Helouvín".

 

A jaký je původ této tradice?

 

Tři králové je lidovým označením pro mudrce, kteří navštívili krátce po narození Ježíše v Betlémě a přinesli mu zlato, kadidlo a myrhu. Bible však vůbec neříká, kolik jich bylo. I jména Kašpar, Melichar a Baltazar jim byla přisouzena až na základě středověké legendy. V západní liturgické tradici je svátek Tří králů ztotožněn se slavností Zjevení Páně a církev jej na Západě i Východě slaví 6. ledna.

 

Tento svátek je svou podstatou totožný se slavností Narození Páně, je dvanáctým dnem Vánoc a fakticky jím Vánoce vrcholí a končí. Svátek Tří králů upomíná na okamžik, kdy se Kristus zjevuje nejen izraelskému národu, ale všem; dává se rozpoznat jako král všech.

 

Znak K † M † B † a příslušný rok (tedy teď to bude K † M † B † 2010) se píše křídou na dveře domů (a chlévů) a je to jako formule požehnání. Tato zkratka se vykládá jako iniciály tří králů. Původní text ale zní - Kristus ať obydlí žehná po celý rok nebo ať Kristus požehná tomuto příbytku po celý rok – proto se za třetí křížek píše letopočet. Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici - Otce, Syna a Ducha Svatého (mimochodem i naše pouť je zasvěcena této Nejsvětější trojici). Nejsou to tedy znaménka „plus“ mezi iniciálami, ale křížky.

 

Naši Tři králové vyjdou ve středu (6. ledna 2010) navečer do vsi a budou zpívat koledu:

 

"My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám."

 

"Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka."

 

"Z daleka je cesta naše, do Betléma mysl naše."

 

"Nám třem se hvězda zjevila, která jak živa nebyla."

 

"Jak jsme tu hvězdu viděli, hned jsme si koně sedlali."

 

"Co ty, černej, stojíš vzadu, vystrkuješ na nás bradu?"

 

zpívá jen ten černý král - "A já černej vystupuju a Nový rok vám vinšuju."

 

"A my taky vystupujem a Nový rok vám vinšujem."

 


... a kdo že to má na svědomí, no přece DKS

 DKS

 


 

Tak Tři králové dnes (6. ledna 2010) navečer skutečně vyšli po vesničce

a povinšovali všem našim občanům v novém roce...

...tímto definitivně skončily Vánoce 2009.

 

 

 


 

... tak takový ohňostroj naše vesnička ještě neviděla!!!

 

 

Dále sledujte stránky našich dětí, které zpracovává Lucka Doležalová:

http://dramastudenky.blog.cz

 

DKS - Dramatický kroužek Studénky

 


 

VÁNOČNÍ  BESEDA

 

 

Vánoční beseda se skutečně povedla, Blanka zpracovala svoje fotky ...

 

Hanča zase natočila nějaká videa ...

 

Sněhurka po studýnsku - 1. díl

 

Sněhurka po studýnsku - 2. díl

 

Bobík

 

"reklama"

 

4 písně pro 3 děvčata

 

největší pecka...

 

živý betlém

 

aukce

 


 

Čerti ve vsi...

 

 

 

 


 ... a podával se vynikající Heřmanův gulášek!!!


 

Halloween ve vsi...

Halloween si v našich krajích většinou spojujeme s Amerikou (přesněji s USA). Tento svátek je ale původně starý Keltský zvyk, známý jako "Samain" - Samhain (irsky), Samhuinn (ve skotské gaelštině) a Sauin (v manxštině) - a znamená "Konec léta". Samain byl slaven 1. listopadu a byl keltským Novým rokem. Byl to den, kdy končilo příznivé období roku, den kdy nadcházela zima, den kdy bylo nutné se rozloučit s přírodou a vrátit se s dobytkem domů a připravit se na zimu. Samain byl především svátkem říše mrtvých, celého světa duchů. Jim také bylo v ten den obětováno. Oběť tvořilo vždy první mládě z každého vrhu a nejstarší z každého potomstva. O Samainu se duše mrtvých mohly vracet z "druhého břehu", aby navštívily svůj bývalý domov. Dnešní zvyk zapalovat dušičkové svíčky je pozůstatkem těch dob, kdy se zapalovaly ohně aby bludné duše našly světlo a teplo a marně nebloudily krajem. Noc Samainu strhávala hranice mezi světy aby se mísili živí a mrtví. Krajinou se potulovaly i mocnosti zla, síly temnot a přízraky. Z magických míst krajiny, kopců, vřesovišť či ostrovů
vycházela přízračná vojska dávných bojovníků a mocností z jiných světů. Živí se snažili oběťmi usmířit obyvatele nadpřirozeného světa existujícího mimo lidský čas a prostor... Když nastal úsvit, mrtví se vrátili do svých příbytků, stejně jako ostatní cizí moci. Začalo zimní období a příroda i lidé se uzavřeli do sebe.

 

Nyní se Halloween slaví (se západem Slunce) 31. října a trvá do (východu slunce) 1. listopadu. Je to noc, kdy předěl mezi světem živých a královstvím neživých je nejmenší. Je to nejmagičtější noc v roce. V této magické noci se posazuje svítící lucerna vyřezaná z tuřínu nebo tykve před krytý vchod do domu nebo přímo do okna. Má vítat zemřelé předky a zároveň sloužit jako ochrana proti zlomyslným duchům. Jako zdroj světla se používá svíčka.

 

Když evropští osadníci (zvláště Irové) přijeli do Ameriky, objevili praktickou věc: zde rostoucí v Evropě neznámé dýně, jsou větší a lépe se hodí pro vyřezávání, než řepa používaná na starém kontinentě.

 

Víte, že dýně není zelenina, ale ovoce?z

První "Helouvín" ve vsi proběhl za hojné účasti dětí a jejich rodičů i ostatních přihlížejících ...

 Dětem byl o to bližší, že je "teta" Lucka ve čtvrtek i v pátek zaměstnala doma ve výtvarné dílně, kde vyráběly lampiony, masky a lucerničky, které každému, kdo děti pohostil nějakou maličkostí při jejich putování večerní návsí,
osvítily domovní vchod. Taky nacvičily tanec a vůbec přispěly k tomu, aby se ve vsi vytvořila nová tradice...
 

Za rok tedy nashledanou!

 


Organizátorem a realizátorem téměř všech
společenských, sportovních a prospěšných akcí v obci
jsou místní hasiči

Znak místních hasičů

 

Truhlářství  Páv & Doležal

www.dol-pa.cz

www.truhlarstvipavdolezal.wz.cz

 

stránky o puklickém fotbalu - www.puklice.unas.cz

 

stránky o puklické myslivosti - www.myslivost-puklice.cz

 

sousední obec Příseka - www.priseka.unas.cz

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WebZdarma.cz